ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ (ΠΑΛΑΙΟΓΚΟΡΤΣΙΑ)”