ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”