ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”