ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ”