ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟ