ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΚΟΓΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟ