ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ