Πρόταση για την σύνταξη μελετών για φράγματα στην περιοχή της Δεσκάτης και επέκταση δικτύου ύδρευσης για κτηνοτροφικούς σκοπούς