Πρόταση για παρέμβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες, για χαλιναγώγηση όλων των αδέσποτων ζώων που προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους