Τρόπος εκτέλεσης ψήφιση και διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου “Επέκταση δικτύου ύδρευσης στάβλων Τ.Κ. Δασοχωρίου”