Τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο « Επισκευή και συντήρηση δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Χασίων».