Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων » με αριθμό μελέτης 27/2015