Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή υδρορροών και επιστρώσεις δαπέδων στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Κατάκαλης».