Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού για το έργο «Έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων (Κατασκευή ντουλάπας Δημοτικού Σχολείου Καρπερού)».