Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.200.0€ για το έργο «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών Δημοτικής Ενότητας Χασίων».