Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.199,19€ για το έργο «Κατασκευή μνημείου ποντίων στο Τ.Δ. Παλιουριάς».