Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.805,83€ για το έργο «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων από σπασίματα αγωγού ύδρευσης»