ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 113/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Δ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ”