ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΤΗΣ 344/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ