ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ