ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙς ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012