ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 1ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ”