ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014