ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ