ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 14/08/2014 ΕΩΣ 31/08/2014