ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΑΓΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014