ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΑΓΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014