ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΑΓΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014