Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2014