Ανάθεση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρογεώτρηση Τ.Κ. Δασοχωρίου