Ανάθεση προμήθειας γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου.