Ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω αδυναμίας προμηθευτή