Διάθεση πίστωσης δεξιώσεων και χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων