Διαμόρφωση χώρου Parking στο πνευματικό χώρο Δεσκάτης