Παραχώρηση για πενήντα (50) χρόνια του 1ου ορόφου του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου για την ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης.