Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση υπηρεσιακών οχημάτων