Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Δεσκάτης».