Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2015