Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παραποτάμιων περιοχών Τ.Δ. Παλιουριάς »