Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Δημοτικού Σχολείου Καρπερού »