Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Συντήρηση Οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Χασίων »