ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω επισκευών δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Δεσκάτης”