ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ