ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου λογ/ασμου του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δεσκάτης”