Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση με δημοπρασία του κτηρίου στη λαϊκή αγορά Δεσκάτης ως αναψυκτήριο.