Συμφωνητικό εκτέλεσης εργασίας για το έργο: “Ανακατασκευή χώρων υγιεινής αθλητικών εγκαταστάσεων”