Συμφωνητικό ανάθεσης εργασίας για το έργο: Συντήρηση παιδικών χαρών