Συμφωνητικό προμήθειας για υποβρύχιες ηλεκτραντλίες Τρικοκκιάς και Παλιουριάς