Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παραλαβής στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»