ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ.